තිරිඟු පිටි සහ සිමෙන්ති මිල ඉහළට

තිරිඟු පිටි සහ සිමෙන්ති මිල ඉහළට

අද (11) සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි තිරිගු පිටි මිල කිලෝ ග්‍රෑමයක් මිල රුපියල් 10කින් ඉහළ නංවන බව ප්‍රීමා සහ සෙරන්ඩිබ් සමාගම් දැනුම් දී තිබේ.

සිමෙන්ති මිල අද සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි කිලෝ ග්‍රෑම් 50ක සිමෙන්ති මිටියක් රුපියල් 93කින් ඉහළ දැමීමට එම සමාගම් තීරණය කර තිබේ.

පසුගියදා පාලන මිල ඉවත් කිරීමත් සමඟ එම සමාගම් විසින් මෙලෙස මිල ඉහළ දැමීමට පියවර ගෙන ඇත.