ගුරු - අගමැති හමුවක්

Previous Next

අද (11) ගුරු වෘත්තීය සමිති නියෝජිතයින් කිහිපදෙනෙක් සහ අග්‍රාමාත්‍යවරයා අතර හමුවක් පැවත්විණ.

ඊට අග්‍රාමාත්‍යවරයා, අධ්‍යාපන අමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා හා අභයාරාමාධිපති මුරුත්තෙට්ටුවේ ආනන්ද හිමියන් සමග වෘත්තීය සමිති නියෝජිතයින් සාකච්ඡාවක් සහභාගී වී තිබේ.