එන්නත් ලබාගත් අයට ඩිජිටල් කාඩ්පත සූදානම්

එන්නත් ලබාගත් අයට ඩිජිටල් කාඩ්පත සූදානම්

පූර්ණ එන්නත්කරණයට ලක්වූ පුද්ගලයින්ට යෝජිත ඩිජිටල් කාඩ්පත සකස් කිරිමේ කටයුතු අවසන් කර ඇති බව ඩිජිටල් තාක්ෂණ හා ව්‍යවසාය සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශ ලේකම් ජයන්ත ද සිල්වා මහතා පැවසීය.

ඒ අනුව පූර්ණ එන්නත්කරණයට ලක්වූ විදෙස් ගතවීමට අපේක්ෂිත පුද්ගලයින් සඳහා අදාළ ඩිජිටල් කාඩ්පත නිකුත් කිරිම මේ වනවිටත් ආරම්භ කර තිබේ.

ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය ලබා දී ඇති නිර්දේශ සහ කේත මත පදනම්ව අදාළ කාඩ්පත නිර්මාණය කර ඇති බවයි ලේකම් වරයා පැවසුවේ.

කිසිදු පුද්ගලයෙකුට ව්‍යාජ කාඩ්පතක් සකස් කිරීමට නොහැකි වන පරිදි පූර්ණ ආරක්ෂිත ක්‍රමවේදයන්ට යටත්ව එම ඩිජිටල් කාඩ්පත නිර්මාණය කර ඇති අතර එහි QR කේතයක් මගින් තොරතුරු ගොනු කර ඇති බව ද ඩිජිටල් තාක්ෂණ හා ව්‍යවසාය සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශ ලේකම් ජයන්ත ද සිල්වා මහතා වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළේය.