ආනයනකරුවන් තීන්දු කළ නව කිරිපිටි මිල

ආනයනකරුවන් තීන්දු කළ නව  කිරිපිටි මිල

කිරිපිටි ආනයනකරුවන්ගේ සංගමය විසින් නව කිරිපිටි වල නව මිල ගණන් ප්‍රකාශයට පත්කර තිබේ. ඒ ඊයේ (07) පාලන මිල ඉවත් කිරීමත් සමඟයි.

ඒ අනුව  කිරිපිටි කිලෝග්‍රෑමයක් රුපියල් 350කින් සහ ග්‍රෑම් 400 කිරිපිටි පැකට්ටුවක් රුපියල් 140කින් ලෙස මිල ඉහළ දැමීමට මේ වන විට තීරණය කර ඇති බවයි කිරිපිටි ආනයන කරුවන්ගේ සංගමයේ සාමාජික ලක්ෂ්මන් වීරසුරිය මහතා පැවසුවේ.

ඒ අනුව ආනයනික කිරිපිටි කිලෝග්‍රෑමයක් රුපියල් 1,300ක උපරිම මිලකට සහ ග්‍රෑම් 400 කිරිපිටි පැකට්ටුවක් රුපියල් 520ක උපරිමයකට අළෙවි  කිරිමට නියමිත බවත් මේ සම්බන්ධයෙන් පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය දැනුවත් කිරීමට පියවර ගන්නා බවත් ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.