නව ඛනිජ තෙල් පනත් කෙටුම්පත සම්මත වෙයි

නව ඛනිජ තෙල් පනත් කෙටුම්පත සම්මත වෙයි

නව ඛනිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන පනත් කෙටුම්පත අද (06) පාර්ලිමේන්තුවේදී සංශෝධන සහිතව සම්මත විය.

බලශක්ති අමාත්‍ය උදය ගම්මන්පිල මහතා විසින් මෙම පනත් කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කෙරිණ.

මෙරට ඛනිජතෙල් සම්පත් ගවේෂණ කටයුතු නියාමනය සහ කළමණාකරණයට අදාළ කරුණු එම පනතින් ආවරණය වේ.