අනිල් ජාසිංහ ට නව සභාපති ධුරයක්

අනිල් ජාසිංහ ට නව සභාපති ධුරයක්

එක්සත් ජාතින්ගේ පරිසර වැඩසටහනෙහි ආසියා ශාන්තිකර කලාපයේ සාමාජික රටවල පරිසර බලධාරින්ගේ 04 වන සැසිවාරයේ සභාපතිධුරයට විශේෂඥ වෛද්‍ය අනිල් ජාසිංහ මහතා පත්ව තිබේ.

ඒ අද  (06) කොරියා ජනරජයේ සූවොන් සිටි හි පැවති සැසිවාරයේදීය.

ඒ අනුව වෛද්‍ය අනිල් ජාසිංහ මහතා ලබන වසරේ පෙබරවාරි මාසයේ පැවැත්වෙන එක්සත් ජාතින්ගේ පාරිසරික වැඩසටහනේ 05 වන මහ සභා රැස්වීමේ දී ආසියා පැසිපික්  කලාපයේ පරිසර බලධාරින්ගේ නියෝජිත බියුරෝවේ සභාපති වශයෙන් එම සැසිවාරය නියෝජනය කිරීමට නියමිතය.

ආසියා පැසිපික් කලාපයේ රටවල් 47ක පරිසර අමාත්‍යවරුන් සහ බලධාරින් මෙම සමුළුව නියෝජනය කරනු ලබයි.