ප්‍රදේශ කිහිපයක හදිසි විදුලි බිඳවැටීමක්

ප්‍රදේශ කිහිපයක හදිසි විදුලි බිඳවැටීමක්

දකුණු පළාතේ සහ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රදේශ කිහිපයක හදිසි විදුලි බිඳවැටීමක් සිදුව තිබේ.

පන්නිපිටිය, දෙහිවල, රත්මලාන, හොරණ, මතුගම ආදී ප්‍රදේශවලද එලෙස විදුලිය බිඳවැටී ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

සම්ප්‍රේෂණ පද්ධතියේ දෝෂයක් හේතුවෙන් මෙම විදුලි බිඳවැටීම  සිදු වූ බව විදුලිබල අමාත්‍යාංශයේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා පවසයි.