ජපානයේ නව අගමැති ෆුමියෝ කිෂිඩා

ජපානයේ නව අගමැති ෆුමියෝ කිෂිඩා

ජපානයේ නව අග්‍රාමාත්‍යවරයා ලෙස එරට හිටපු විදෙස් අමාත්‍යවරයෙකු වන  ෆුමියෝ කිෂිඩා මහතා පත්වී තිබේ.

ඒ පසුගියදා අග්‍රාමාත්‍ය ධුරයෙන්  ඉල්ලා අස්වූ යොෂිහීඩේ සුගා වෙනුවට ය.

ඔහු ජපාන අගමැතිවරයා ලෙස කටයුතු කළේ වසරක කාලයක් සඳහා පමණක් වන අතර ' ෆුමියෝ කිෂිඩා ' ඉතිහාසගත වන්නේ ජපානයේ 100 වන අගමැතිවරයා ලෙසයි.

මේ වනවිට ජපානය මුහුණ දී ඇති ආර්ථික අර්බුදය සහ කොවිඩ් වසංගතය නව අගමැතිවරයාට මුහුණදීමට සිදුවන අභියෝග බව ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය පවසයි.