කාගා, මුරසාමේ සහ ෆුයුසුකී කොළඹ වරායට සේන්දු වෙයි

කාගා, මුරසාමේ සහ ෆුයුසුකී කොළඹ වරායට සේන්දු වෙයි

ජපාන සමුද්‍රිය ස්වයං ආරක්ෂණ බලකායට අයත්  කාගා, මුරසාමේ සහ ෆුයුසුකී (KAGA, MURASAME, FUYUZUKI)
යන බහුකාර්ය නෞකා කොළඹ වරාය වෙත පැමිණ තිබේ.

ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව විසින් නාවික සම්ප්‍රදායානුකූලව මෙම නෞකා පිළිගනු ලැබීය.

ජපාන සමුද්‍රිය ස්වයං ආරක්ෂණ බලකායේ ඉන්දු - ශාන්තිකර ස්ථානගත කිරීමේ ඒකකයේ සුහද සංචාරයක් සඳහා මෙම නෞකා මෙරටට පැමිණෙන බවයි ජපාන තානාපති කාර්යාලය සඳහන් කළේ.
FUYUZUKI’ යුද නෞකාව සැපයුම් අවශ්‍යතා සපුරා ගැනීමෙන් අනතුරුව හෙට (03) දිවයිනෙන් පිටත්ව යාමට නියමත අතර සෙසු නෞකා ලබන හතරවනදා තෙක් මෙරට රැඳී සිට ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව සමඟ නාවික අභ්‍යාසයක  නිරතවීමටද නියමිතය.