ඇෆ්ගනිස්ථානයේ බාලිකාවන්ට පාසල් දොර වැසේ !

ඇෆ්ගනිස්ථානයේ බාලිකාවන්ට පාසල් දොර වැසේ !

සිසුවියන් සහ කාන්තා ගුරුවරියන් නොමැතිව ඇෆ්ගනිස්ථානයේ ද්විතීය අධ්‍යාපනය සඳහා පාසල් විවෘත වී තිබේ. තලේබාන් පාලනය විසින් පිරිමි ගුරුවරුන්ට සහ පිරිමි දරුවන්ට පමණක් ද්විතීය අධ්‍යාපනයට අවසර ලබා දී ඇති තත්ත්වයක් තුළ සියල්ල අඳුරට ගමන් කරමින් ඇති බවයි එරට සිසුවියක් විදෙස් මාධ්‍යට අදහස් දක්වමින් ප්‍රකාශ කර තිබුණේ.

කෙසේ වෙතත් නුදුරේදී කාන්තා පාසල් ආරම්භ කරන බවට තලේබාන් නියෝජිතයෙක් මේ පිළිබඳ ප්‍රකාශයක් කරමින් පවසා තිබේ. නමුත් මින් පෙර තලේබාන් පාලන සමයේද කාන්තාවන්ට අධ්‍යාපනය තහනම් විය.

BBC ඇසුරෙනි.