මහින්ද සමරසිංහ මන්ත්‍රි ධුරය අත් හරී

මහින්ද සමරසිංහ මන්ත්‍රි ධුරය අත් හරී

කළුතර දිස්ත්‍රික් ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මහින්ද සමරසිංහ මහතා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වී තිබේ.

ඒ මහතා මේ වන විට පුරප්පාඩු වී පවතින අමෙරිකාවේ සහ මෙක්සිකොවේ ශ්‍රී ලංකා තනාපතිවරයා ලෙස පත්වීමට නියමිත බවයි වාර්තා වන්නේ.