සීනි ආනයනයට යළි අවසර

සීනි ආනයනයට යළි අවසර

සීනි ආනයනය කිරීමට යළි අවසර ලබා දී  තිබේ.

සීනි ආනයනය කිරීමට අවශ්‍ය කටයුතු සිදුකරන ලෙස මුදල් අමාත්‍යවරයා විසින් නිලධාරින්ට උපදෙස් ලබා දුන් බවයි අත්‍යවශ්‍ය සේවා කොමසාරිස් ජනරාල් මේජර් ජෙනරල් සෙනරත් නිවුන්හැල්ල මහතා පැවසුවේ.

සීනි ආනනය කිරීම මීට මාස කිහිපයකට පෙර රජය විසින් අත්හිටවනු ලැබූ අතර මේ වන විට පවතින තොග මාස දෙකහමාරකට පමණ ප්‍රමාණවත් බවයි සමූපකාර හා පාරිභෝගික රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලසන්ත අලගියවන්න මහතා ප්‍රකාශ කළේ.