අමෙරිකාවේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති විශ්‍රාම යයි

අමෙරිකාවේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති විශ්‍රාම යයි

අමෙරිකාවේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති රවිනාථ ආර්යසිංහ මහතා වයස අවුරුදු 60 සම්පූර්ණ වීම හේතුවෙන් සිය ධුරයෙන් විශ්‍රාම ගෙන තිබේ.

පසුගිය වසරේ දෙසැම්බර් මස අමෙරිකාවේ ශ්‍රී ලංකා තානාපතිවරයා ලෙස පත්වූ ඒ මහතා මාස නවයක කාලයක් එහි සේවය කළේය.

ධුරයේ කටයුතු අවසන් කරන ඒ මහතා නැවත ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීමට නියමිතයි.