රජයේ වෙබ් අඩවි කිහිපයක හදිසි බිඳ වැටීමක්

රජයේ වෙබ් අඩවි කිහිපයක හදිසි බිඳ වැටීමක්

ලංකා ගවර්මන්ට් ක්ලවුඩ් හෙවත් ශ්‍රී ලංකා රජයේ ක්ලවුඩ් පද්ධතියේ ඇතිවූ තාක්ෂණික දෝෂයක් මත එහි
රඳවා තිබූ රජයේ වෙබ් අඩවි ඊයේ රාත්‍රියේ බිඳ වැටීමකට ලක්විය.

කොටස් වෙළඳපළ වෙබ් අඩවි කිහිපයක්ද බිඳ වැටී ඇති අතර ඒ හේතුවෙන් ඊයේ පස්වරුවේ කොටස් වෙළඳපළ කටයුතු අඩාල වි තිබේ.

මේ වනවිට එම වෙබ් අඩවි යථා තත්ත්වයට පත් කර ඇති බවයි ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු තාක්ෂණ නියෝජිතායනයේ ( ICTA) සභාපති ඕෂධ සේනානායක මහතා පවසන්නේ.