උතුරු කොරියාවෙන් නව දිගු දුර මිසයිලයක්

 උතුරු කොරියාවෙන් නව දිගු දුර මිසයිලයක්

උතුරු කොරියාව මෙම සති අන්තයේදී කිලෝමීටර 1500 ක( සැතපුම් 930 ක)  දිගු දුර මිසයිලයක් අත්හදා බලා තිබේ.

මේ පිළිබඳ තමන් දැඩි සැලකිල්ලෙන් පසුවන බවත් අමෙරිකාව සහ දකුණු කොරියාව සමග එක්ව උතුරු කොරියාවේ මිලිටරි ක්‍රියා පිළිබඳ අධ්‍යනය කිරීම දිගටම සිදු කරන බවත් ජපානය ප්‍රකාශ කර තිබේ.