මහ බැංකු මුල් පුටුවට කබ්රාල්

මහ බැංකු මුල් පුටුවට කබ්රාල්

හිටපු රාජ්‍ය අමාත්‍ය අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් මහතා මහ බැංකුවේ නව අධිපතිවරයා ලෙස පත්කර තිබෙන බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය පවසයි.
එළැඹෙන 15 වනදා සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි එම පත් කිරීම සිදු කර තිබේ.