ජිනීවා මානව හිමිකම් සැසිය ඇරඹේ

ජිනීවා මානව හිමිකම් සැසිය ඇරඹේ

එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේ 48 වැනි නිත්‍ය සැසිවාරය අද (13) ජිනිවාහිදී ආරම්භ වේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ මානව හිමිකම් පිළිබඳ තත්ත්වය නිරීක්ෂණය කිරීම, වාර්තා කිරීම මෙන්ම සංහිඳියාව හා වගවීම පිළිබඳ ප්‍රගතිය පිළිබඳව වාචික ඉදිරිපත් කරීමක් එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් පිළිබඳ කොමසාරිස් මිචෙල් බැචලේ මහත්මිය විසින් අද සිදු කිරීමට නියමිතව තිබේ.

ඒ පිළිබඳ සාමාජික රටවල විවාදය හෙට (14) පැවැත්වෙනු ඇති.

මෙම සැසිවාරය ඔක්තෝබර් මස 08 වෙනදා දක්වා පැවැත්වේ.