අමෙරිකාවේ අවුරුදු පහෙන් ඉහළ දරුවන්ටත් එන්නත්

අමෙරිකාවේ අවුරුදු පහෙන් ඉහළ දරුවන්ටත් එන්නත්

වයස අවුරුදු 05 ත් 11 ත් අතර දරුවන්ටත් ෆයිසර් එන්නත ලබා දීම කෙරෙහි අමෙරිකාවේ අවධානය යොමුවී තිබේ. මේ වන විට ඊට අදාල සායනික පර්යේෂණ සිදුවෙමින් ඇති අතර ඔක්තෝබර් මාසය අවසානයේදී එය ක්‍රියාවට නැංවීමට හැකිවනු ඇති බවයි අමෙරිකානු ආහාර සහ ඖෂධ අධිකාරියේ (FDA) මූලාශ්‍ර වාර්තා කරන්නේ.