දරුවන්ට එන්නත් ලබාදීම කඩනමින් ! සෞඛ්‍ය ඇමතිගෙන් ප්‍රකාශයක්

දරුවන්ට එන්නත් ලබාදීම කඩනමින් ! සෞඛ්‍ය ඇමතිගෙන් ප්‍රකාශයක්

අවුරුදු 12 න් ඉහළ දරුවන්ට කඩිනමින් එන්නත් ලබාදීම කෙරෙහි අවධානය යොමු වී තිබේ. මෙම එන්නත්කරණ කටයුතු කඩිනමින් ආරම්භ කිරීම කෙරෙහි මේ වන විට අවධානය යොමු කර තිබෙන බවයි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කරන්නේ.

එසේම පාසල් නැවත ආරම්භ කිරීම කෙරෙහිද අවධානය යොමුව තිබේ.
එන්නත්කරණයෙන් පසු හත වසරෙන් ඉහළ පන්ති ඇරඹීමට එක් මතයක් ඉදිරිපත්ව ඇති අතර ප්‍රාථමික අංශයේ දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනයද නැවත ආරම්භ කිරීමේ අවශ්‍යතාවය පිළිබඳවද මත ඉදිරිපත්ව ඇති බවයි අමාත්‍යවරයා වැඩි දුරටත් සඳහන් කළේ.

අනුව විද්වත් කණ්ඩායමක් , ‌සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය හා අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය එක්ව කළ හැකි හොඳම දේ ඇතුළත් කර අදාළ නිර්දේශ ලබා ගෙන මීළඟ කොවිඩ් මර්දන ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකායට එම නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත බවයි අමාත්‍ය කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල පැවසුවේ.