ඇප ඉල්ලීම් පිළිබඳ අභියාචනාධිකරණයෙන් තීන්දුවක්

ඇප ඉල්ලීම් පිළිබඳ අභියාචනාධිකරණයෙන් තීන්දුවක්

ඇප ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් කිරීමේ දී කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වය සුවිශේෂ හේතුවක් ලෙස පිළිගත නොහැකි බව අභියාචනාධිකරණය තීන්දු කර තිබේ.

මත්ද්‍රව්‍ය චෝදනා සම්බන්ධයෙන් රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කර සිටින සැකකරුවෙකු වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් කළ ප්‍රතිශෝධන පෙත්සමක් ප්‍රතික්ෂේප කරමින්
අභියාචනාධිකරණ විනිසුරු මඩුල්ල විසින් මෙම නියෝගය සිදුකර ඇත.

ඒ අනුව, කොරෝනා වසංගත තත්ත්වය සෑම සිරකරුවෙකුටම පොදු කරුණක් බැවින් එය සුවිශේෂ කරුණක් ලෙස සැලකිය නොහැකි බවයි තීන්දු කර තිබෙන්නේ.