කියුබාව අවුරුදු දෙකේ සිට දරුවන්ට එන්නත්කරණය අරඹයි !

කියුබාව අවුරුදු දෙකේ සිට දරුවන්ට එන්නත්කරණය අරඹයි !

කියුබාව වයස අවුරුදු 02 සිට දරුවන්ට එන්නත්කරණය ආරම්භ කර තිබේ.
ඒ එම වයසේ දරුවන්ට එන්නත් ලබාදෙන පළමු රට බවට පත් වෙමින්. එරට නිෂ්පාදනයක් වන  'අබ්ඩාලා' සහ ' සොබර්නා ' එන්නත් මේ සඳහා යොදා ගැනේ. කියුබාව මේ වන විටත් වයස අවුරුදු 12 ඉක්මවූ දරුවන්ට එන්නත් ලබා දීම ආරම්භ කර තිබේ.

නමුත් මෙම එන්නත් සඳහා ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ අනුමැතිය මෙතෙක් හිමිවී නැහැ.

මේ අතර වයස අවු හයේ සිට දරුවන්ට ' සිනොවැක් 'එන්නත ලබා දීමට චිලී රාජ්‍යයට ඊයේ අවසර හිමිවූ අතර චීනය, එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍ය සහ වෙනිසියුලාවද කුඩා දරුවන්ට එන්නත් ලබා දීමට සැලසුම් කර ඇත.

දරුවන්ගේ එන්නත්කරණ කටයුතු කඩිනමින් සිදුකර ඉක්මනින් පාසල් ආරම්භ කිරීම කියුබාවේ අපේක්ෂාව වී තිබේ.