ගුරු විභාග කල් යයි

ගුරු විභාග කල් යයි

පවතින කොවිඩ් තත්ත්වය හේතුවෙන් 2020 සහ 2021 ගුරු විද්‍යාල අවසාන විභාගය දින නියමයක් නොමැතිව කල් දමා තිබේ.

 

මේ මස 21 වැනිදා සිට 26 වැනිදා දක්වා පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ එම විභාගය පැවැත්වෙන දින, ඉදිරියේදී ප්‍රකාශයට පත් කරන බවයි විභාග කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා සඳහන් කළේ.