ඉහළ යන සීනි මිලට විසඳුම් සෙවීම අද

ඉහළ යන සීනි මිලට විසඳුම් සෙවීම අද

සීනි මිල සීඝ්‍රයෙන් ඉහළ යාම සහ ඊට විසඳුම් සෙවීම සඳහා මුදල් අමාත්‍යාංශය හා වෙළඳ අමාත්‍යාංශය අතර අද (27) විශේෂ සාකච්ඡාවක් පැවැත්වීමට නියමිතයි.

සූම් තාක්ෂණය ඔස්සේ ඊයේ (26) ජීවන වියදම් කමිටුව රැස්වූ අවස්ථාවේදී ද මේ සම්බන්ධයෙන් අවධානය යොමුවූ බවයි වෙළඳ අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා ප්‍රකාශ කළේ.