කොටස් වෙළඳපළ ඉතිහාසය අලුත් කරයි

කොටස් වෙළඳපළ ඉතිහාසය අලුත් කරයි

කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ ඉතිහාසයේ නව වාර්තාවක් තබමින් සියලු කොටස් මිල දර්ශකයේ ඉහළම අගය අද (26) වාර්තා වෙන ලදි. 

 
අද දින ගනුදෙනු අවසානයේ දී සියලු කොටස් මිල දර්ශකය වාර්තා කළ එම වාර්තාගත අගය ඒකක 8,920.71 ක් විය. 
 
මීට පෙර මේ වසරේ ජනවාරි 27 දින ‌සියලු කොටස් මිල දර්ශකයේ ඉහළම අගය වාර්තා වූ අතර එදින එය දැක්වුණේ ඒකක 8,812.01 ක් ලෙසයි. 
 
අද දින පෙර දිනයට සාපේක්ෂව ඒකක 164.08 කින් හෙවත් 1.87% කින් සියලු කොටස් මිල දර්ශකය ඉහළ ගොස් තිබේ. 
 
රු. බිලියන 10.49 ක ගනුදෙනු පිරිවැටුමක් අද දින ගනුදෙනු හරහා වාර්තා විය. 
අද දෛනික පිරිවැටුමට ඉහළම දායකත්වය ලබා දුන් සමාගම් ලෙස එක්ස්පෝලංකා හෝල්ඩිංග්ස් රු. බිලියන 3.79 ක් හා හේලීස් පීඒල්සී රු. බිලියන 1.11 ක් ලෙස වාර්තා වේ.