ඇෆ්ගනිස්ථානය මූල්‍ය අර්බුදයක

ඇෆ්ගනිස්ථානය මූල්‍ය අර්බුදයක

ඇෆ්ගනිස්ථානය තුළ ක්‍රියාත්මක ව්‍යාපෘති සඳහා මූල්‍යමය ප්‍රතිපාදන ලබාදීම ලෝක බැංකුව විසින් අත්හිටුවා තිබේ.
තලේබාන් පාලනය යටතේ එම අරමුදල් යොදාගන්නා කටයුතු කෙරෙහි විශ්වාසයක් නොමැති බවයි ලෝක බැංකුව සඳහන් කරන්නේ.

මින් පෙර ඇෆ්ගනිස්ථානයට අදාළ ගෙවීම් සිදුකිරිම නතර කිරීමට ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල විසින් ද තීරණය කරන ලදි.

අමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ සහ ජර්මනිය ද මේ වන විට ඇෆ්ගනිස්ථානයට ලබා දෙන මූල්‍යාධාර ද  මේ වන විට කපා හැර ඇති බව වාර්තා වේ.

විදෙස් ආධාර ඇෆ්ගනිස්ථාන ආර්ථිකයට විශාල බලපෑමක් සිදුකරන බැවින් මේ වන විට තලේබාන් පාලනය යටතේ එරට විශාල ආර්ථික අර්බුදයකට මුහුණ පා ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

තම රට තුළ ඇති ඇෆ්ගන් රජයේ කිසිදු වත්කමකට පිවිසීමට තලේබාන් පාලනයට ඉඩ නොදෙන බවද අමෙරිකාව පසුගියදා අවධාරණය කර ඇත.

මේ අතර ඇෆ්ගනිස්ථානයේ සේවයේ නියුතු කාන්තාවන්ට නිවාසවලට වී සිටින්නැයි, තලේබාන් සංවිධානය දැනුම් දී තිබේ .

නිසි ක්‍රමවේදයක් සකස් කරනතුරු තාවකාලිකව මෙම ක්‍රියාමාර්ගය අනුගමනය කරන්නැයි තලේබාන් සංවිධාවය විසින් මෙලෙස දැනුම් දී ඇති බවයි සඳහන් වන්නේ.

කාන්තාවන්ට දිගටම රැකියා කිරීමට ඉඩ දෙන බවටත් ඔවුන්ගේ අධ්‍යාපන අයිතිය උල්ලංඝනය නොකරන බවටත් මින් පෙර තලේබාන් සංවිධානය ප්‍රකාශයන් නිකුත් කරන ලදී.