මිහිතලය පිළිසකර කරමු - ජගත් මිහිතල දිනය අදයි

මිහිතලය පිළිසකර කරමු - ජගත්  මිහිතල දිනය අදයි

මෙවර මිහිතල දිනයේ තේමාව Restore our Earth යන්නයි."මිනිස් ක්‍රියාකාරකම් නිසා බරපතල ලෙස හානියට පත්ව ඇති ලෝකය නැවත යථා තත්ත්වයට පත් කරමු" යන්න එක් පැත්තකින් සුහද යෝජනාවක් සේම තවත් පැත්තකින් බරපතල අනතුරු ඇඟවීමක්ද විය හැකියි.

දැන්වත් මිහිතලය ගැන නොසිතා ක්‍රියා කරන්නේ නම් සමස්ථ ලෝකටම අද පටන්ම එහි විපාක විඳීමට පටන් ගත යුතුය.
හුස්ම හිර වන තුරු ඔක්සිජන් බිඳක වටිනාකම නොදැන,පිපාසයෙන් මියැදීමට ආසන්න වන තුරුම දිය බිඳක වටිනාකම නොදැන හැල්මේ දුවන මිනිසුන් තම ක්‍රියා කලාපයන් වෙනස් කර නොගැනීමේ විපාක පොදුවේ සමස්ථ ලෝක වර්ගයාටම විඳීමට සිදුවීම වැළැකිවිය නොහැකිය.

පරිසරය,මිහිතලය පිළිබඳ නැගෙන හඬගැසීම් නෑසුනු කන්ව තව දුරටත් විනාශයට යනවාද? මිහිතලය පිළිසකර කර ගනිමින් ඉදිරියට යනවාද යන වග සියළු ජාතීන් එක්ව තීරණය කළ යුතු නොවේද?