රට වෙනුවෙන් නැගී සිටි මියන්මාර රූ රැජින

රට වෙනුවෙන් නැගී සිටි මියන්මාර රූ රැජින

මියන්මාර රූ රැජින (Miss Grand Myanmar) ලෙස කිරුළු පැළඳ සිටින හැන් ලේ ( Han Lay)  විසින් තායිලන්තයේ පැවැත්වුන 2020- Miss Grand International තරගයට සහභාගී වීම්දී සිය රටේ හමුදා පාලනයට එරෙහිව හඬ අවදි කළා.

Today in my country Myanmar ... there are so many people dying," 
Please help Myanmar. We need your urgent international help right now."

ජාත්‍යන්තර අවධානයට ලක්වන මෙම තරග වේදිකාව සිය රටේ ගැටළුව වෙනුවෙන් ජාත්‍යන්තර අවධානය යොමු කර ගැනීමට ඇය භාවිත කළේ එලෙසයි.

විසි දෙහැවිරිදි Han Lay විසින් මීට මසකට පමණ පෙරදී මියන්මාරයේ හමුදා පාලනයට එරෙහිව යැන්ගොන්හි වීදි සටන් තුළද දක්නට ලැබුණා.


මෙලෙස හමුදා පාලනය ප්‍රසිද්ධියේ විවේචනය කිරීම නිසා ඇයට ජීවිත තර්ජන එල්ල වී ඇති බව වාර්තා වන අතර තවමත් ඇය තායිලන්තයේ රැඳී සටිනවා.