කම්කරු විරෝධතා පා ගමනක්

කම්කරු විරෝධතා පා ගමනක්

කම්කරු අරගල මධ්‍යස්ථානය විසින් සංවිධාන කළ විරෝධතා පා ගමන ආරම්භ වූයේ කොළඹ ජාතික රෝහල අසලින්.

මෙම විරෝධතාවය හේතුවෙන් පිටකොටුව සහ පුරහල අවට මාර්ගවල රථවාහන තදබදයක්ද ඇතිවුණා.

මීට සුළු මොහොතකට පෙර විරෝධතාකරුවන් මුදල් අමාත්‍යංශ අසලට ලඟාවූ අතර වෘත්තීය සමිති නියෝජිතයන් කිහිප දෙනෙකු සාකච්ඡාවක් සඳහා මුදල් අමාත්‍යාංශය වෙත කැඳවා තිබෙනවා.

රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික අංශයේ සේවකයින්ගේ ඉල්ලීම් කිහිපයක් මුල් කර ගනිමින් මෙම විරෝධතා පා ගමන සංවිධාන කර තිබෙනවා.