ජිනීවා ඡන්ද විමසීම හෙට

ජිනීවා ඡන්ද විමසීම හෙට

අදට(22)යෙදී තිබූ ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහි ජිනීවා මානව හිමිකම් යෝජනාවේ ඡන්ද විමසීම හෙට(23)ට කල් යයි. අදාළ යෝජනාව පෙළගැස්වීමේ ගැටලුවක් මත මෙලෙස දිනයකින් ඡන්ද විමසීම කල් දැමීමට සිදුව ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.