දැවැන්ත ග්‍රහකයක් අද පෘථිවිය ආසන්නයෙන්

දැවැන්ත ග්‍රහකයක් අද පෘථිවිය ආසන්නයෙන්

2001 FO32 ලෙස නම් කර ඇති දැවැන්ත ග්‍රහකය අද පෘථිවිය ආසන්නයෙන් ගමන් කිරීමට නියමිතව තිබෙනවා.
පෘථිවියට කිලෝමීටර මිලියන දෙකක්(සැතපුම් මිලියන 1.2ක්) පමණ ආසන්නයෙන් එය ගමන් කරනු ඇති බවයි පැවසෙන්නේ.එහි වේගය පැයට කිලෝ මීටර 100 000 කට ආසන්න බව සඳහන්.


මෙමගින් පෘථිවියට කිසිදු බලපෑමක් හෝ අනතුරක් සිදු නොවන බව විද්‍යාඥයන් ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා.
වසර විස්සකට පෙර සොයා ගෙන ඇති මෙම ග්‍රහකය නැවත මෙලෙස පෘථිවිය ආසන්නයෙන් ගමන් කරන්නේ 2052 වසරේදී බවයි නාසා ආයතනය ප්‍රකාශ කර තිබෙන්නේ.