දුම්රිය සේවකයින්ගේ සංකේත වැඩ වර්ජනය අවසන්

දුම්රිය සේවකයින්ගේ සංකේත වැඩ වර්ජනය අවසන්

ප්‍රවාහන අමාත්‍යවරයා ඇතුළු දුම්රිය බලධාරින් සමග පැවති සාකච්ඡාවකින් අනතුරුව මෙම
සංකේත වැඩ වර්ජනය අවසන් කිරීමට දුම්රිය සේවකයින් පියවර ගෙන තිබෙනවා.
දුම්රිය අනතුරු වලදී සිදුවන අලාභයන් කාර්ය මණ්ඩලයෙන් අයකර ගැනීමට පාලන අධිකාරිය ගෙන ඇති තීරණය ඇතුළු අසාධාරණ විනය ක්‍රියාමාර්ග ඉවත් කර ගැනීමේ ඉල්ලීම් කිහිපයක් මුල් කර ගනිමිනුයි ඊයේ මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට මෙම වැඩ වර්ජනය ආරම්භ කෙරුණේ.
මේ හේතුවෙන් අද උදෑසන දුම්රිය මගීන් දැඩි අපහසුතාවයට පත්වූ අතර දෛනිකව සිදුවන උදැසන ගමන් වාර 48 න් අද උදෑසන ධාවනය කළ හැකි වූයේ දුම්රිය ගමන්වාර 15 ක් පමණයි.
කෙසේ වෙතත් අද සවස දුම්රිය ගමන් වාර සාමාන්‍ය පරිදි සිදුකෙරෙන බව දුම්රිය වෘත්තීය සමිති ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා.