කොරෝනා එන්නත අකමැති නම් නොගෙන ඉන්න

කොරෝනා එන්නත අකමැති නම් නොගෙන ඉන්න

කොරෝනා එන්නත්කරණයේදී කිසිදු බල කිරීමක් සිදු නොකරන බවත් එන්නත් ලබා ගැනීම ස්වාධීන තීරණයක් බවත් ජනාධිපති ප්‍රධාන උපදේශක සහ කොවිඩ් එන්නත ප්‍රසම්පාදනය සඳහා වන ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකායේ ප්‍රධානි ලලිත් වීරතුංග මහතා පැවසුවා.

ඉන්දියාවෙන් ලැබුණු ප්‍රථම එන්නත් තොගය  සෞඛ්‍ය සේවකයන් 1,50 ,000 කට සහ ආරක්ෂක අංශයේ 1,20, 000 කට පමණ ලබා දීමට නියමිත බවත් ඉන්පසුව ලැබෙන එන්නත්  සඳහා ඡන්ද හිමි නාම ලේඛනය අනුව ජනතාව තෝරා ගන්නා අතර වයස අවුරුදු 60 ට වැඩි පුද්ගලයින්ට ප්‍රමුඛතාව ලබා දෙන බවත් වීරතුංග මහතා වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළා.

එසේම ජනපතිවරයාගේ ඉල්ලීමකට අනුව චීන රජයෙන් ද එන්නත් ලක්ෂ තුනක ප්‍රදානයක් ලැබීමට නියමිත බවත් ඒ මහතා සඳහන් කළා. ලලිත් වීරතුංග මහතා අද (ජන 28) පැවැත් වූ මාධ්‍ය හමුවේදී මෙම අදහස් දක්වා සිටියා.