ආදරය සමග තෛපොංගල් 

ආදරය සමග තෛපොංගල් 

ගෝලීය උණුසුම ඉහළ යමින් ඇත.සොබා දහම අන් කවරදාටත් වඩා මිනිසාට එරෙහි වෙමින් ඇත.සොබාදහම අභිබවා නැගී සිටීමට වෙර දරන මිනිසාව එක් මොහොතකින් සිය පාලනයට නතු කර ගැන්මට සොබා දහමට හැකියාව ඇත.වෛරසයක් ලෝකයේ පාලනය සියතට ගෙන ඇති මෙවන් යුගයක අප නැවත නැවත සොබාදහමට ළං විය යුතු බව සිහි කරමින් තෛපොංගල් උදාවී තිබේ.

වසරක් පුරා බත සරි කරගන්නට සහය දුන් හිරු ඇතුළු සොබා දහමටම කෘතවේදී වෙමින් සහ ආදරය පිරිනමමින් සැමරෙන උත්සවයයි තෛපොංගල්. මෙවන් වටිනා උත්සවයක් සමාජ දුරස්ථභාවයෙන් සැමරෙන අද, එහි පණිවිඩය ජාති, ආගම්, වර්ග ,භූගෝලීය භේද නොතකමින් සමස්ත ලෝකයම වටහා ගන්නේ නම් හෙට සොබා දහම අදට වඩා මිනිසාට ආදරය පිරිනමනු ඇත.

මිනිසා සොබා දහමට ආදරය කරන තරමට සොබා දහමද මිනිසාට ආදරය කරනු ඇත.