හෙට සිට ලබන සතිය තුළ පාර්ලිමේන්තුවටම ඇන්ටිජන් පරීක්ෂණ

හෙට සිට ලබන සතිය තුළ පාර්ලිමේන්තුවටම ඇන්ටිජන් පරීක්ෂණ

හෙට සහ අනිද්දා පාර්ලිමේන්තු කාර්ය මණ්ඩලයේ සියලු දෙනාට ඇන්ටිජන් පරීක්ෂණ සිදු කිරීමට නියමිත අතර ලබන සතියේ පාර්ලිමේන්තුව රැස්වන දිනවලදී සියලු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ටද ඇන්ටිජන් පරීක්ෂණ සිදු කිරීමට නියමිතව තිබෙනවා.

අමාත්‍යවරුන් සහ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් කිහිප දෙනෙකුට කොරෝනා ආසාදනය වී තිබීම මත මෙම තීරණය ගෙන ඇති අතර එම මන්ත්‍රීවරුන් සමීපව සිටි අනෙකුත් මන්ත්‍රීවරුන්ට ද නිරෝධායනය වීම සඳහා උපදෙස් ලබාදී තිබෙනවා.

කෙසේ වෙතත් බාධාවකින් තොරව පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පවත්වාගෙන යන බව කථානායකවරයා ප්‍රකාශ කරනවා.