කොරෝනා එන්නත්කරණ තරගයෙන් ඊශ්‍රායලය පෙරමුණේ 

කොරෝනා එන්නත්කරණ තරගයෙන් ඊශ්‍රායලය පෙරමුණේ 

ඊශ්‍රායලය මේ වන විට පුද්ගලයින් මිලියනයකට වඩා වැඩි පිරිසකට කොරෝනා එන්නත් ලබාදී අවසන් බව වාර්තා වනවා. ඒ අනුව වැඩිම පිරිසකට එන්නත් ලබාදුන් රට බවට මේ වන විට ඊශ්‍රායලය පත්ව තිබෙනවා. එම අගය අනුපාතයක් ලෙස පුද්ගලයන් සියයකට 11.55ක් වන අතර එක්සත් රාජධානියේ එම අනුපාතය පුද්ගලයන් සියයකට 1. 47ක්.

ඊශ්‍රායලය කොරෝනා එන්නත්කරණය ආරම්භ කළේ පසුගිය දෙසැම්බර් 19 දායි. ඔවුන් දිනකට පුද්ගලයන් එක් ලක්ෂ පනස් දහසකට පමණ එන්නත් ලබාදෙනවා. එහිදී වයස අවුරුදු 60ට වැඩි පුද්ගලයින් සෞඛ්‍ය සේවකයින් සහ වැඩි අවදානම් සහිත පුද්ගලයින්ට මුල්තැන ලබාදෙන බව සඳහන්.

ඊශ්‍රායලය මෙලෙස ලබාදෙන්නේ ෆයිසර් එන්නතයි. කොරෝනා ව්‍යාප්තිය මුල් අදියරවලදීම එම එන්නත පරීකෂණ මට්ටටමේ තිබියදී ඊශ්‍රායලය මෙම එන්නත ලබාගැනීමට වැඩපිළිවෙළක් සකස් කරගෙන තිබීම නිසා මෙලෙස කඩිනමින් එන්නත් සැපයුම සහ එන්නත්කරණය සිදුකිරීමට හැකි වී ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.