පිල්ලෙයාන් පළමුවරට ජනපති කොමිසමට !

පිල්ලෙයාන් පළමුවරට ජනපති කොමිසමට !

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සිවනේසතුරෙයි චන්ද්‍රකාන්තන් හෙවත් පිල්ලෙයාන් අප්‍රේල් 21 ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් අද (08) විමර්ශනය කරන ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොමිෂන් සභාව හමුවේ පළමුවරට සාක්ෂි ලබා දී තිබේ.