මහනුවර කම්පන ගැන සොයන්න ත්‍රිපුද්ගල කමිටුවක් !

මහනුවර කම්පන ගැන සොයන්න ත්‍රිපුද්ගල කමිටුවක් !

මහනුවර ප්‍රදේශ කිහිපයක ඇති වූ කම්පන සිද්ධීන් පිළිබඳ විමර්ශනය කිරීමට ත්‍රිපුද්ගල කමිටුවක් පත් කර තිබේ. එම කමිටුව මහාචාර්යවරුන්ගෙන් සහ ආචාර්යවරුන්ගෙන් සමන්විත වන බවත් පේරාදෙණිය සහ මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලවල මහාචාර්යවරුන් හා ආචාර්යවරුන් ඊට සම්බන්ධ කරගන්නා බවත් භූවිද්‍යා හා පතල් කැනීම් කාර්යාංශයේ සභාපති අනුර වල්පොල පවසයි. අදාළ කමිටුව මගින් කම්පන තත්ත්වයන්ට බලපාන හේතු සහ ඊට දිය හැකි දීර්ඝ කාලීන විසඳුම් පිළිබඳ විද්වත් උපදෙස් ගැනීමට අපේක්ෂා කරන බවද සභාපතිවරයා වැඩිදුරටත් කියා සිටියේය.

මහනුවර යළි සෙලවෙයි !

මහනුවර සෙලවීම් ගැන වැඩිදුරටත් පරීක්ෂණ !

මහනුවර කම්පනය ; ප්‍රදේශය සිතියම්ගත කිරීමට පියවර !

මහනුවර යළිත් කම්පන තත්වයක්