අකුණු සැර වැදී ගවයින් විසි හතක් මියයයි !

 අකුණු සැර වැදී ගවයින් විසි හතක් මියයයි !

අකුණු සැර වැදීමෙන් මඩකලපුව ප්‍රදේශයේ හිමිකරුවෙකුට අයත් ගවයින් විසි හත්දෙනෙකු මියගොස් තිබේ. අධික වර්ෂාව හේතුවෙන් ගවයින්ට මෙසේ අකුණු සැර වැදී ඇත. මළ සිරුරු භූමදාන කිරීමට ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව පියවර ගෙන තිබේ.

Screenshot 20200902 154149