මහනුවර යළිත් කම්පන තත්වයක් !

මහනුවර යළිත් කම්පන තත්වයක් !

මහනුවර දිගන ප්‍රදේශයේ අද (2) උදෑසන කිසියම් කම්පන තත්ත්වයක් හටගෙන ඇති බව භූ විද්‍යා සමික්ෂණ හා පතල් කැණීම් කාර්යාංශය පවසයි. මහනුවර පල්ලෙකැලේ ස්ථාපිත භූ කම්පන මාපකයේ මෙම භූ කම්පනය පැහැදිලිව සටහන්ව ඇති අතර මහකනදරාඔය හා හක්මන භූ කම්පන මාපකයන්හි ද එය සටහන්ව ඇති බව භූ විද්‍යා අංශයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ අධ්‍යක්ෂ උදය ද සිල්වා පවසයි. අද උදෑසන 7.06 ට පමණ මෙම සෙලවීම සිදු වී ඇති අතර එය භූ චලනයක්ද නැතහොත් වෙනත් හේතුවක් මත සිදු වුවක්ද යන්න මෙතෙක් තහවුරු වී නොමැත. කෙසේවෙතත් ඒ පිළිබඳ විමර්ශන ආරම්භ කර ඇති බව භූ විද්‍යා අංශයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ අධ්‍යක්ෂවරයා වැඩිදුරටත් කියා සිටියි.

මහනුවර කම්පනය ; ප්‍රදේශය සිතියම්ගත කිරීමට පියවර !