දිවයින පුරා පහළ වායුගෝලයේ කැළඹීමක් !

  දිවයින පුරා පහළ වායුගෝලයේ කැළඹීමක් !

දිවයින වායු ගෝලයේ පවතින කැළඹිලි තත්ත්වයක් හටගෙන ඇති අතර ඒ හේතුවෙන් දැනට පවතින වැසි තත්ත්වය තවදුටත් අපේක්ෂා කරන බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි. දිවයිනේ ඇතැම් ප්‍රදේශවලට මිලිමීටර් 100 ඉක්ම වූ තද වැසි අපේක්ෂා කළ හැකි බවත් ගාල්ල සහ කළුතර දිස්ත්‍රික්කවල ප්‍රදේශ කිහිපයකට නායයාමේ අනතුරු ඇඟවීමේ නිවේදන නිකුත් කර  ඇති බවත් එම දෙපාර්තමේන්තුව අවධාරණය කරයි.
ඊයෙ

ඊයේ වැඩිම වර්ෂාපතනයක් ලැබී ඇත්තේ, කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ අගලවත්ත ප්‍රදේශයට වන අතර එම අගය මිලිමීටර් 286.5 කි.