දිළිඳු පවුල් ලක්ෂයකට රැකියා වැඩපිළිවෙළක් !

දිළිඳු පවුල් ලක්ෂයකට රැකියා වැඩපිළිවෙළක් !

දිළිඳු පවුල් ලක්ෂයකට රැකියා ලබා දීමේ වැඩපිළිවෙළ හෙට (02) සිට ආරම්භ වේ.

ජනාධිපති මාධ්‍ය ඒකකය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටියේ රජය පිහිටුවා ඇති, බහුකාර්ය සංවර්ධන කාර්ය සාධක බලකාය මගින් අඩුආදායම්ලාභී සහ නිපුණතාවක් රහිත ජන කොටස් ආර්ථීකමය වශයෙන් ශක්තිමත් කිරිම වැඩපිළිවෙළේ අරමුණ බවයි. මෙහිදී
වයස අවුරුදු 18 ත්, 40 ත් අතර වයසේ පසුවන, පහත සුදුසුකම් සම්පූර්ණ කරන පුද්ගලයින් රැකියාලාභීන් ලෙස තෝරා පත් කර ගැනෙනු ඇති.ඔවුන් පහත සුදුසුකම් සපුරා තිබියු යුතුය.

*කිසිදු අධ්‍යාපනයක් නොලද හෝ අධ්‍යන පොදු සහතික පත්‍ර සමාන්‍ය පෙළට අඩු අධ්‍යාපනික මට්ටමක සිටින නුපුහුණු ශ්‍රමිකයින්.

*සමෘද්ධි සහනාධාරය ලැබීමට සුදුසු එහෙත් රැකියා විරහිත සාමාජිකයෙකු වීම හෝ සමෘද්ධි සහනාධාරය ලබන පවුලක එහෙත් රැකියා විරහිත සාමාජිකයෙකු වීම

*වයස්ගත, රෝගාතුර දෙමාපියන් හෝ ආබාධිත සාමාජිකයින් සිටින පවුලක රැකියා විරහිත සාමාජිකයෙකු වීම

* අයදුම්කරන ප්‍රදේශයේ ස්ථීර පදිංචිකරුවෙකු වීම.

අනතුරුව මාස 6 ක අඛණ්ඩ පුහුණවකින් පසු පුහුණුවට අදාළ ක්ෂේත්‍රයෙන් තමන් පදිංචි ප්‍රදේශයේ හෝ ආසන්න ප්‍රදේශයක රැකියාව ලබා දෙන බව එම නිවේදනය මගින් ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය පවසයි. එමෙන්මවසර 10 ක සතුටුදායක අඛණ්ඩ සේවා කාලයක් සපුරාලීමෙන් පසු රජයේ විශ්‍රාම වැටුප් සඳහා හිමිකම් ලැබෙන බවද  ජනාධිපති මාධ්‍ය ඒකකය සඳහන් කළේ ය. රැකියාලාභීන් යම් තැනැත්තෙකුට මුදලක් හෝ කිසියම් ආකාරයක අල්ලසක් දීම රැකියා අවස්ථා ප්‍රතික්ෂේප වීමට හේතුවන බවද  ජනාධිපති මාධ්‍ය ඒකකය අවධාරණය කළේය.