උමාඔය ව්‍යාපෘතිය නිම කරන්න ඉරානයත්, නේපාලයත් එක්වෙයි !!

උමාඔය ව්‍යාපෘතිය නිම කරන්න ඉරානයත්, නේපාලයත් එක්වෙයි !!

උමාඔය බහුකාර්ය සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියේ ඉදිරි කටයුතු සඳහා ඉරාන කාර්මික ශිල්පීන් 85 දෙනෙකු මෙරටට පැමිණි තිබේ.
ඊයේ (15) දිනයේ දී මෙරටට පැමිණි ඉරාන කාර්මික ශිල්පීන් PCR පරීක්ෂණවලට යොමු කිරිමෙන් පසු දින 14 ක නිරෝධානයට යොමු කළ බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය පවසයි. ඉන් අනතුරුව ඔවුන් උමාඔය බහුකාර්ය සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියේ කටයුතු සඳහා යොමු කිරීමට නියමිතය. උමා ඔය ව්‍යාපෘතියේ කටයුතු 95% ක් මේ වන විට අවසන්ව ඇති අතර ව්‍යාපෘතියෙන් ජල විදුලිය මෙගාවොට් 120ක් ජාතික විදුලිබල පද්ධතියට එක් කිරීමටද නියමිතය. එමෙන්ම අද (16) දිනයේදී නේපාලයෙ සිට තවත් 40 දෙනෙකු මේ වෙනුවෙන් දිවයිනට පැමිණීමට නියමිතය.