වසංගතයක් යනු ඕමියක් නොවේ !  

වසංගතයක් යනු ඕමියක් නොවේ !   
කොරෝනා වෛරසය මුළින් මුණගැහෙන්නේ චීනයෙනි. කාඩ් කුට්ටමේ ඉතිහාසයට ගිය විට හමුවන්නේද චීනයයි. එහෙත් කොරෝනා යනු කාඩ් කුට්ටමෙන් ගහන ඕමි අතක් නොවේ. 
 
එය එසේ වුවද, කොරෝනා වසංගතය මැඩලීම සඳහා නිවැරදි සංයුක්ත වැඩපිළිවෙලක් තවමත් සකස් කරගත නොහැකිව සිටින ලංකා ආණ්ඩුව නම්, ජනතාව ඔට්ටුවට තබමින් බූරු කුට්ටමේ සෙල්ලමක් කරමින් සිටින බව පෙනෙයි.
 
මුළින් කිව්වේ ආසියා මාර වැඩකරු කියාය. ආසියා වැඩකරන අපේ විරුවාය. ආසියා ජාතිය අමතා සැමන් ටින් පරිප්පු සමග කැපී ගිය විට හේරා ජාතිය අමතා වැඩේ ගොඩදාන්නට ට්‍රයි කරයි. 
 
සෞඛ්‍ය අංශ හැකි පමණින් වසංගතය නිවාරණය සඳහා වැඩ කරගෙන යනවිට ආසියා පොරව සේ යළි පැමිණ ඇඳිරි නීතිය දමයි. ඇඳිරි නීතිය ගලවයි. යාළුවන්ගේ ළමයි එනකම් හිඳ ගුවන් තොට වහයි. 
 
ඇඳිරි නීතිය ගැලවූ පසු මිනිස්සු බඩුගන්න පාරට එයි. වසංගතය තව පැතිරෙයි. අවදානම් කලාප නම් කරයි. වැඩේ තව තව වණ වෙයි. ඔන්න එතකොට පොරව යට ගොස් බූරුවා කරළියට පැමිණෙයි. 
 
බූරුවා බඩු බෙදන වැඩපිළිවෙලක් සකසයිලු. බූරුවා වැඩකරයාලු. ආසි හේරුන්ට බැරුව ගිය දේ බූරුවා ගාණට කරයිලු යනුවෙන් මතයක් සකස් කරගෙන යනු ලැබේ. මේ මොන විහිළුවක්ද ?
 
මේ අවස්ථාවේ අවශ්‍ය වන්නේ අරයා මෙයා පොර වෙන තනි තනි වියුක්ත ජිමික්ස් නොවේ. මේ අවස්ථාවේ අවශ්‍ය වන්නේ  නිවැරදි සංයුක්ත වැඩපිළිවෙලකි. මක්නිසාද යත්, වසංගතයක් යනු ඕමියක් නොවේ. 
 
 
| වජිර ගමනායක |