හමුදාපති ශවේන්ද්‍රට ඇමරිකාව තහනම් !  

හමුදාපති ශවේන්ද්‍රට ඇමරිකාව තහනම් !   
වත්මන් යුද හමුදාපති ලුතිනන් ජනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වාට සහ ඔහුගේ පවුලේ උදවියට ඇමෙරිකානු එක්සත් ජනපදයට ඇතුළුවීම තහනම් කර ඇතැයි වාර්තා වේ. ඒ, එල්.ටී.ටී.ඊ සංවිධානයට එරෙහිව පැවති අවසන් යුද්ධයේදී මානව හිමිකම් කඩකළැයි යන චෝදනාව මත ය.
 
එක්සත් ජනපද රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ මෙහෙයුම් සහ අදාල අංශයන්හි නියමානුකූල වගන්ති අනුව 7031(c) වගන්තිය යටතේ ශවේන්ද්‍ර සිල්වාට සහ ඔහුගේ පවුලේ උදවියට ඇමෙරිකානු එක්සත් ජනපදයට ඇතුළුවීම වාරණය කර තිබේ. 2009 වර්ෂයේදී   එල්.ටී.ටී.ඊ සංවිධානයට එරෙහිව පැවති යුද්ධයේදී වත්මන් හමුදාපති ශවේන්ද්‍ර සිල්වා 58 වන බල සේනාංකයේ අණදෙන නිලධාරීවරයා වශයෙන් කටයුතු කළේය.