අපේ පදේට නටන්න ! ආණ්ඩුව උද්ඝෝෂකයන්ගෙන් ඉල්ලයි !!  

අපේ පදේට නටන්න ! ආණ්ඩුව උද්ඝෝෂකයන්ගෙන් ඉල්ලයි !!   
කොළඹ ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය හා ගාලුමුවදොර පිටිය ආසන්නයේ වෙන් කර ඇති විරෝධතා ස්ථානයේ පමණක් විරෝධතා පවත්වන්නැයි පොලීසිය ඉල්ලා සිටියි.  පොලීසිය සහ ආරක්ෂක අමාත්‍යංශයේ මෙහෙයවීමෙන් මෙම ස්ථානය නම් කර ඇති අතර ඉදිරියේදී කොළඹ පුරහල අසල ප්‍රදේශයක්ද මේ ආකාරයට උද්ඝෝෂණය කිරීමේ ස්ථානයක් ලෙස නම් කිරීමේ සැලසුමක් ඇති බව වාර්තා වේ.
 
උද්ඝෝෂණ නිසා ඇතිවෙන වාහන තදබදය නැවැත්වීමේ අරමුණින් මෙය හඳුන්වා දුන් බව පොලීසිය පවසයි.  මහජනතාවට කරදරීවන පරිදි සහ වාහන තදබදයක් ඇතිවෙන ආකාරයට කුමන හෝ විරෝධතාවයක් පැවැත්වුවහොත් එයට විරුද්ධව පියවර ගන්නා බව ද පොලීසිය කියා සිටියි.