කෝප් මුල් පුටුව යළි හඳුන්ට !  

කෝප් මුල් පුටුව යළි හඳුන්ට !   
පොදු ව්‍යාපාර කාරක සභාවේ හෙවත් කෝප් කමිටුවේ සභාපති තනතුරට ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සුනිල් හඳුන්නෙත්ති යළි පත්වී තිබේ.  
සුනිල් හඳුන්නෙත්ති මන්ත්‍රීවරයා, පසුගිය කාලය පුරා එම කමිටුවේ සභාපතිවරයා ලෙස ඉටු කළ කාර්යය පක්ෂ විපක්ෂ ප්‍රසාදයට ලක් විය. 
 
අදාළ ධුරයට අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතා පත් කළ යුතු බවට යෝජනාවක් ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ තුළින් ඉදිරිපත් වූ බව  දේශපාලන ආරංචි මාර්ග අද උදෑසන වාර්තා කළ ද එම උත්සාහය ව්‍යර්ථ වී ඇති බව සැලයි.