ඖෂධ හිඟයෙන් රෝගීන්ට වන පීඩා නවතනු ! වෛද්‍ය වැඩ වර්ජනය හෙට !!

ඖෂධ හිඟයෙන් රෝගීන්ට වන පීඩා නවතනු ! වෛද්‍ය වැඩ වර්ජනය හෙට !!

ප්‍රමිතියෙන් තොර ඖෂධ හා රජයේ රෝහල් වල පවතින ඖෂධ හිඟය, වෛද්‍ය අධ්‍යාපනයේ අවම ප්‍රමිතිය නීතිගත නොකිරීම ඇතුලු ඉල්ලීම් කිහිපයක් මුල් කර ගනිමින් හෙට (22) පෙරවරු 8:00 සිට පැය 24ක දීපව්‍යාප්ත වැඩ වර්ජනයක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය (GMOA) තීරණය කර ඇත. වර්ජනය ක්‍රියාත්මක වුව ද හදිසි ප්‍රතිකාර, ළමා, මාතෘ සහ පිළිකා රෝහල්වල කටයුතු සාමාන්‍ය පරිදි පවත්වාගෙන යන බවත් එම සංගමය නිවේදනය කර ඇත.