ලිට්‍රෝ ගෑස් නඩුවෙන් ගාමිණී සෙනරත් නිදහස්

ලිට්‍රෝ ගෑස් නඩුවෙන් ගාමිණී සෙනරත් නිදහස්

ලිට්‍රෝ ගෑස් සමාගමට අයත් රු. මිලියන 500ක් සාපරාධී පරිහරණය සහ තවත් අධිචෝදනා 24ක් යටතේ නඩු පවරා සිටි හිටපු ජනාධිපති කාර්ය මණ්ඩල ප්‍රධානී ගාමිණී සෙනරත් සහ තවත් දෙදෙනෙකු නිදොස් කොට නිදහස් කර ඇත. ගාමිණී සෙනරත් ලිට්‍රෝ ගෑස් සමාගමේ හිටපු සභාපතිවරයා ය.

නඩුව විභාග කෙරුණේ බස්නාහිර පළාත් ස්ථිර ත්‍රිපුද්ගල මහාධිකරණය හමුවේ ය. ත්‍රිපුද්ගල විනිසුරු මඩුල්ල ලෙස සම්පත් අබේරත්න (සභාපති) , සම්පත් විජේරත්න හා චම්පා ජානකී රාජරත්න යන විනිසුරුවරුන් කටයුතු කර ඇත.