ඇප ලැබුණු පසුවත් ශක්තික රිමාන්ඩ් !

ඇප ලැබුණු පසුවත් ශක්තික රිමාන්ඩ් !

ඊයේ (5) දිනයේ කුරුණෑගල මහාධිකරණය මගින් ඇප ලබා දුන් ශක්තික සත්කුමාරගේ ඇප ලබා දීමේ නියෝගය කුරුණෑගල මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට ලබා දීම ප්‍රමාද වීම නිසා ලබන 8 වන දින දින දක්වා නැවත රක්ෂිත බන්ධනාගර ගතව සිටීමට ඔහුට සිදුවී ඇත.

සමාජජාලයේ පළ කරන ලද කෙටිකතාවක් සම්බන්ධයෙන් ආගමට අපහස වූවායැයි කියා බෞද්ධ සංවිධාන කිහිපයක් විසින් කරන ලද පැමිණිල්ලකට අනුව ශක්තිකව පොල්ගහවෙල පොලීසිය මගින් අත්තඩංගුවට ගනු ලැබීය. ඉන් පසු ඔහුට ඊයේ දින (5) කුරුණෑගල මහාධිකරණයෙන් ඇප ලැබෙන තුරු දින 126 ක් (මාස 4 ක් ) රක්ෂිත බන්ධනාගාරගතව සිටීමට සිදුවිය.