විස්සෙන් ඉහළ එන්නත්කරණය මාතරටත්

විස්සෙන් ඉහළ එන්නත්කරණය මාතරටත්

කොරෝනා මර්දන එන්නත්කරණ වැඩපිළිවෙළ යටතේ මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ අවුරුදු 20-30  වයස් ඛාණ්ඩයට එන්නත් ලබා දීම අද(08) ආරම්භ කළ බව යුද හමුදාපති, ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා පැවසීය.

දකුණු පළාතේ හම්බන්තොට සහ ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කවල එම වයස් ඛාණ්ඩයට එන්නත් ලබා දීම මේ වන විට ආරම්භ කර ඇති අතර ඒ අනුව දකුණු පළාත සහ බස්නාහිර පළාත තුළ සියළු දිස්ත්‍රික්කවල අවුරුදු 20 - 30 පිරිස එන්නත්කරණය කඩිනමින් සිදුවේ.

මේ වනවිට අනූ හත් ලක්ෂයකට අධික පිරිසකට කොරෝනා මර්දන එන්නතේ මාත්‍රා දෙකම ලබා දී ඇති බව යුද හමුදාපතිවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.